Iskanje

Na vrh

 

 SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA FACEBOOK NAGRADNE IGRE 
»Poletje 2022«

UVODNE DOLOČBE

1. člen

S temi pravili in splošnimi pogoji Facebook nagradne igre »Poletje 2022« so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Dukato d.o.o., Vilenska cesta 12, 2312 Orehova vas (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se opravi z namenom podelitve nagrad in promocije izdelkov.

 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

2. člen

Nagradna igra poteka na Facebook spletni strani https://www.facebook.com/obutamacka.si. Nagradna igra se prične 19.07.2022 ob 10:00 uri in traja do 31.07.2022 do 23:59 ure.

 

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki bodo pravočasno (do objavljenega datuma) všečkali ali delili objavo Facebook nagradne igre.

Nakup v spletni trgovini ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre sprejel pravila s tem, ko je delil in/ali všečkal objavo Facebook nagradne igre. Vsak udeleženec nagradne igre lahko sodeluje le enkrat in je v nagradnem žrebanju lahko izžreban le za eno nagrado. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju te nagradne igre, vključno z njihovimi družinskimi člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Vsak udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri dovoljuje podjetju Dukato d.o.o., da uporablja njegove podatke za objavo nagrajenca na spletnih straneh in socialnih medijih.

 

4. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami pod objavo nagradne igre na FB strani. 

 

POTEK ŽREBANJA IN OPIS NAGRAD

5.člen

Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško, 01.09.2022 na sedežu podjetja z naključnim algoritmom in sicer z žrebom imen Facebook profilov, ki so jih udeleženci navedli oz. uporabili ob prijavi v nagradno igro.

Nagrade:

 1. - 5.  Nagrada  - sandali po izbiri iz zaloge spletne trgovine obutamacka.si
 6. - 15.  Nagrada -  kratka majica Shoe Addict (na voljo velikosti 5xS, 5xM)
 

Organizator bo rezultate objavil po žrebanju na FB profilu, kjer je potekala nagradna igra (predvideno do 12.00 ure). Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 8 dneh po objavi rezultatov,  po elektronski pošti na naslov [email protected] sporoči naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, e-naslov, telefonsko številko, davčno številko in davčno izpostavo, ter izbrano obutev iz zaloge spletne trgovine www.obutamacka.si, v kolikor je izžrebanec prejel nagrado obutev po izbiri. Pri navedbi izbrane obutve je potrebno navesti: kodo artikla, barvo artikla ter željeno velikost. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni mogoča pritožba. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini ter v nobenem primeru prenesti na tretjo osebo. V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov ali pa nagrade ne prevzame oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrajenec pa v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila. Organizator lahko v tem primeru nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 

DAVEK IN AKONTACIJA DOHODNINE

 6. člen

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne šteje v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR, organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

 

 ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

 7. člen

Organizator bo osebne podatke varoval skladno z zakoni ter politiko varstva osebnih podatkov, objavljeno na spletnih straneh podtjetja. S sodelovanjem v nagradni igri poda izžrebanec soglasje, da se njegovi osebni podatki objavijo na Facebook strani ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinjajo z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre.

 

REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

9. člen

Vse pritožbe in reklamacije, v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 

ODGOVORNOST

10. člen

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

KONČNE DOLOČBE

11. člen

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z pričetkom nagradne igre. Pravila so, v času trajanja nagradne igre, na vpogled na spletni strani www.obutamacka.si. Nagradna igra ni v nobeni smeri povezana, sponzorirana, podprta ali upravljana s strani Facebook, Inc. Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov [email protected]

 

 

Orehova vas, dne 19.07.2021

Dukato d.o.o.